Grijze cellen: de (on)zin van gevangenisstraf

Aanvankelijk was een gevangenis uitsluitend bedoeld om iemand tijdelijk vast te houden in afwachting van zijn straf. Wat zou het vonnis worden: een boete, lijfstraf, verbanning of de doodstraf? Pas later werd de opsluiting de straf zelf. Wat is er door de jaren heen veranderd in ons gevangeniswezen? In welke mate is ons strafbeleid wetenschappelijk onderbouwd? Hoe effectief is gevangenisstraf en wat zijn de voor- en nadelen van alternatieven als elektronisch toezicht en taakstraf?

Tijdens deze Grijze Cellen over (gevangenis)straf geven we het woord aan twee academische specialisten op het gebied van criminologie en penologie in de Lage Landen. Kristel Beyens (VUB) legt in haar lezing de nadruk op de ontwikkelingen in het Belgische strafbeleid en Miranda Boone (UU en RUG) belicht de evolutie van het strafbeleid in Nederland. Daarna volgt een gesprek onder leiding van Eos-redacteur Dieter De Cleene.

Maandag 30 maart om 19u30 in STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven.
Gratis! Reserveren: www.deburen.eu of 02 212 19 30.

Kristel Beyens is sinds 1989 verbonden aan de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, eerst als onderzoeker en vanaf 1999 als professor in de penologie. Ze publiceert over onderwerpen als overbevolking in (Belgische) gevangenissen, de rechter en het rechtspreken en sinds enkele jaren richt ze zich ook op gemeenschapsgerichte straffen zoals de werkstraf en het elektronisch toezicht. Kristel Beyens is redactielid van onder meer de tijdschriften Panopticon en European Journal of Probation en wordt regelmatig geconsulteerd door de media over penitentiaire en bestraffingsthema’s. Samen met Miranda Boone deed ze onderzoek naar de beleving van detentie door Belgische gedetineerden en Nederlands personeel in de penitentiaire inrichting Tilburg, dat ze publiceerden in de bundel Zeg maar Henk tegen de chef (2013).

Miranda Boone is bijzonder hoogleraar penitentiair recht en penologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht. Ze is een specialist op het gebied van strafrechtelijke besluitvorming, straftenuitvoerlegging, het gevangeniswezen en de reclassering in Nederland. Zij publiceerde daar de afgelopen vijftien jaar veelvuldig over. Als co-auteur was zij betrokken bij de totstandkoming van het studieboek Criminologie en Strafrecht (2013) en samen met Kristel Beyens deed ze onderzoek naar de beleving van detentie door Belgische gedetineerden en Nederlands personeel in de penitentiaire inrichting Tilburg. Daarnaast publiceerde ze in 2014 artikelen over elektronische detentie en de reclassering als uitvoeringsorganisatie.

Organisatie: deBuren, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), Wetenschappelijk Tijdschrift Eos, KU Leuven en STUK