De gevangene draagt Louboutins / Les prisonniers portent des Louboutins

Unknown
Pour Français, regardez ci-dessous

“De gevangene draagt Louboutins”

Je hebt het je zeker al afgevraagd: waarom willen zoveel vrouwen de schoenen met torenhoge hakken dragen van de wereldvermaarde mode-ontwerper Christian Louboutin? Is het omdat de schoenen werkelijk zo mooi zijn? Inderdaad, het zijn vaak unieke, mooi vormgegeven schoenen. Maar het is niet de schoonheid wat het allerbelangrijkste is voor de meeste vrouwen. Het hogere doel dat schuilt achter het dragen van precies dié schoenen is het imago dat ze hebben, de uitstraling van het merk Louboutin. De verfijnde marketingstrategie die het merk hanteert, laat je weten én voelen dat je “erbij hoort”, bij die exclusieve groep van mensen die het zich kunnen permitteren om deze schoenen aan te kopen én te dragen. Daardoor ervaart de draagster een zekere zelfvoldaanheid en zelfbewustzijn en straalt zij ook uit: “ik hoor erbij”. Status. Het is iets van alle tijden en alle culturen.

Maar wat heeft dit nu te maken met de wereld van de gevangenen? In de gevangenissen is het quasi overal verleden tijd dat de gedetineerden nog rondlopen in gestreepte pyama’s. Het beeld dat we maar al te goed kennen uit de Hollywood-filmindustrie. De hedendaagse gevangenen dragen kledij zoals gewone burgers. Dat heeft als doel om aan één van de missies van de gevangenis te voldoen, namelijk om alles binnen de muren van de gevangenis zoveel mogelijk te doen lijken op de maatschappij daarbuiten. Maar hier komt een addertje vanonder het gras. Wat met hen die zich geen gewone kledij kunnen permitteren? Omdat ze niets anders kunnen betalen, dragen zij toch de typische gevangenisplunje. Hier begint de stigmatisering. Net als in de maatschappij erbuiten, kan men ook binnen de gevangenismuren de niet-begoeden er vlotjes uit halen. Maar dit is nog niet alles, deze sociale ladder-classificatie speelt nog verder door in ‘the devil wears Louboutin’. Hiermee bedoel ik het schoeisel van de gevangene. In de gevangenis moet bijna iedereen Nikes dragen, het is hét merk bij uitstek om je een sociale status aan te meten. Dit gaat van spiksplinternieuwe tot allerlei gradaties van afgedragen schoenen met bedragen tussen de 70 en 150 € per paar. So what? zal je denken.

Om een paar schoenen te kunnen aankopen, moeten de meeste gevangenen een maand werken. Een maand! Misschien weet u dit niet, maar de meeste gedetineerden gaan elke dag werken. Ze krijgen hiervoor een loon tussen de 0,90 cent per uur en maximaal (en dat is echt een toploon) van 2,85 € per uur. In de gevangenis moet je dus een volledige maand fulltime werken om één paar (sport)schoenen te kunnen kopen. Zoals ik eerder schreef, is dit voor de meeste gevangenen omwille van het sociale aanzien (net als buiten in de echte maatschappij) een must. Als we even de berekening maken, betekent dit dat een paar schoenen in de ‘gewone’ maatschappij ongeveer 1500 € zou kosten, een gemiddeld maandloon. De prijs van 1 à 2 paar Louboutins dus.

“Les prisonniers portent des Louboutins”

Vous vous êtes sûrement déjà demandé : pourquoi tant de femmes veulent porter les chaussures avec les super hauts talons du créateur mondialement connu Christian Louboutin? Est-ce que les chaussures sont vraiment si jolies ? C’est vrai, ce sont souvent des chaussures uniques et des modèles magnifiques. Mais ce n’est pas la beauté qui est la chose la plus importante pour la plupart des femmes. Le but réel qui se cache derrière le fait de porter ces chaussures en particulier, c’est l’image qu’elles ont, le look de la marque Louboutin. La stratégie commerciale sophistiquée utilisée par la marque vous fait sentir que « vous en faites partie », partie de ce groupe exclusif de personnes qui peuvent se permettre d’acheter et mettre ces chaussures. Par conséquent, la porteuse éprouve une certaine suffisance et une conscience de soi, et elle rayonne : «J’en fait partie». Cela existe depuis tous les temps et toutes les cultures.

Mais quel est le rapport avec le monde des prisonniers? Dans les prisons actuelles, le port des pyjamas rayés par les détenus fait quasiment parti du passé. C’est une image que nous connaissons tous trop bien de l’industrie cinématographique d’Hollywood.
Les prisonniers contemporains portent des vêtements comme les citoyens ordinaires. L’objectif est de remplir une des missions de l’administration pénitentiaire, à savoir que tout ce qui est à l’intérieur des murs de la prison ressemblent le plus possible à la société extérieure. C’est là que le bât blesse. Que se passe-t-il pour ceux qui ne peuvent se permettre de porter des habits normaux ? Parce qu’ils peuvent pas se permettre d’acheter autre chose, ils portent encore les vêtements typiques de la prison. Ici commence la stigmatisation. Comme dans la société extérieure, on peut plus ou moins déterminer lesquels sont les moins favorisés. Mais ce n’est pas tout, cette classification de l’échelle sociale joue encore plus loin dans « Le Diable s’habille en Louboutin ». J’entends par là, les chaussures du prisonnier. En prison tout le monde doit porter des Nikes, c’est LA marque de choix pour mesurer votre statut social. Cela va des chaussures toutes nouvelles aux chaussures usées à différents degrés, allant de 70 à 150€. So what ? vous pensez.

Pour acheter une paire de chaussures, la plupart des prisonniers doivent travailler un mois. Un mois ! Peut-être ne le savez-vous pas , mais la plupart des détenus vont travailler tous les jours. Pour cela ils touchent un salaire allant de 0,90 € par heure à maximum 2,85 € par heure (et c’est vraiment un salaire élevé). En prison il faut donc travailler un mois complet avec un horaire plein pour pouvoir acheter une paire de chaussures (sport). Et comme je l’ai écrit ci-dessus, c’est vraiment le must pour les prisonniers pour avoir le respect de la société (tout comme dans la société réelle). Si nous faisons un petit calcul, une paire de chaussures représenterait la somme d’environ 1500€ dans la société «normale», environ un mois de salaire moyen. Donc le prix de 1 ou 2 paires de Louboutins… Donnez nous votre avis, vos réactions!