DE DUUZE SCHIET HAAR DOEL VOORBIJ.

 

Wat de organisatie ook mag zijn, elke organisatie heeft een doel.
Dit is essentieel maar ook deel uitmaken van een organisatie . Elk
privé bedrijf heeft bijvoorbeeld als doel winst te maken, en zal er
dan ook alles aan doen om dit deel te realiseren.

 

Er zijn echter ook andere vormen van organisaties, de gekende
V.Z.W’s. Verenigingen van privé personen die geen winst nastreven,
maar als vereniging een goed doel nastreven, voor een beter le-
ven in de maatschappij. En dan zijn er de overheidsorganisaties
zelf, die een gemeenschapstaak vervullen, een doel nastreven, om
het algemeen welzijn te bevorderen, die  meestal niet in private
handen komen, omdat de algemene taak, het doel, geen directe
winst omvat.

 

Dit is op zich al een ruime discussie waard. Wat is winst ? En dan
winst, voor wie of wat ?
Zo ook is de dienst/organisatie detentie, de DG-EPI, Fod. Justitie.
De doelstelling van deze organisatie is ‘ de straffen ‘ uitgesproken
door de rechtbank, uit te voeren, met als doel het afschrikken, re-
integreren en herstellen. Bij alle organisaties worden regelmatig
controles uitgevoerd op het resultaat. In de privé bedrijven is dit,
via de jaarbalans, in een VZW doet men een evaluatie via een jaar-
vergadering, en ons ministerie van Justitie, publiceert cijfers, statis-
tieken. Over het aantal gevangenen ( per capita in B ) over de re-
cidive ( het hervallen ) en de vergelijking met andere landen.

 

De cijfers zijn barslecht voor ons land voor deze organisatie. En
ze worden er niet beter op, ondanks talrijke studies en enkele voor-
stellen. Willen ook wij naar Amerikaanse toestanden gaan, waar
Justitie de derde grootste werkgever van het land is ?

 

Werk, werk en nog eens werk, is dat de politieke boodschap, of is
de boodschap  ‘ www ‘    werk, werk, welzijn !
Advertisements