ROZEN ONDERHOUDEN IN DEN BAK

Iedereen kent het spreekwoord : wie van bloemen houdt, houdt
ook van mensen. Ik schreef al meermaals onze nieuwe naam voor
de Gentse ‘duuze’, den bak, de Nieuwewandeling, namelijk : Z.C.
Rosie, zorgcentrum Rosie.
Mijn droom, hoe een penitentiaire instelling best zou werken, in het
belang van de gevangenen, maar ook in het belang van de ganse
maatschappij.

 

Maar  Z.C.Rosie, staat er wat belabberd bij. Z.C. Rosie, slaat name-
lijk op onze mooie klimrozentuin in de penitentiaire instelling. Wat
bedoel ik ? Wie rozen wil, moet de rozen graag zien. Moeten met
zorg omspringen met de rozen, en bijtijds bijknippen, meststoffen
geven. Snoeien op tijd, zoals men weet. Wie niet tijdig snoeit, krijgt
geen bloemen. Bloemen vragen zorg. Wel, onze rozelaars staan
opgeschoten, men lukt er hier niet in om met 600 man, de tuin def-
tig te onderhouden.

 

Wat denk ik dan, het spreekwoord indachtig ? Wie niet van bloemen
houdt, houdt niet van mensen…
Hoe zouden wij dan zorg krijgen, zoals het hoort ? Er zal nog heel
wat water door de Leie vloeien, alvorens de duuze Z.C.Rosie wordt.

 

Ik hou van rozen, ik hou van mensen.