DIRECTEUR NIEUWE WANDELING OP VAKANTIE.

Iedereen heeft er recht op. Als barricades vechten, zou jij, Marc,
daar geen opmerking mogen over maken. Oh ja, ik heb die toch !
Vol continu bedrijf noemen ze Sidmar ( Arcelor-Mittal). Zeven op
zeven, vierentwintig op vierentwintig.  Volvo, AZ.Sint Lucas,  UZ.
Jan Palfijn, allemaal weten ze dat ook in de vakantieperiodes het
leven doorgaat. In de loop der tijden wisten deze organisaties zich
zo aan te passen, dat de gebruikers geen hinder ondervinden.
Sint Pieters station ontvangt zelfs meer treinen, vooral richting
vakantie.

 

Maar hier is het ‘echt’ vakantie. Dat wil zeggen, als de tijd van het
jaar er is, wordt alles stilgelegd.  Eten krijgen we nog, en de bedden,
staan er ook nog  ( tenminste voor de meesten ), maar de operaties,
zelfs de meest noodzakelijke gebeuren niet. Het leven valt bijna
stil. Een gevangene mag geen gevangene meer zijn. Zijn dossiers,
zijn vragen, zijn dringende noden, hij kan er op wachten.. Niet be-
langrijk. Maar één zaak gaat wel door, en zelfs even snel, name-
lijk tuchtstraffen. Deze mallemolen blijft draaien , zelfs op een ho-
ger niveau.   Begrijpelijk, als je tussen al die stress moet leven…

 

Ik schreef de directeur aan, meerdere keren, om voor mij heel drin-
gende zaken, dit al sinds dag één van de vakantie, 1 juli. Weet je,
de directeur is op vakantie. En de vervangers geven niet thuis. Te-
veel werk met nieuwe regels maken.

 

Verdomd ondankbaar mens, ‘t is ook nooit niet goed. Ja, wat wil je,
als zelfs God op vakantie gaat, want die zien we ook al een tijdje
niet.
Nu zien, ik zag hem al langer niet meer. Vakantie of niet.