GENTSE FEESTEN !

Het is de tijd van het jaar. Hoogzomer en vakantieperiode. De scho-
len hebben hun deuren gesloten, velen vertrokken naar het buiten-
land om te verse berg- of zeelucht op te snuiven..
De achtergeblevenen worden ook verwend, en dit met ontelbare
amusement-activiteiten. Ook den bak doet mee. Ieder jaar opnieuw
probeert de directie de sfeer van vakantie, de typische sfeer, binnen
de muren te brengen.

 

Ook hier hebben de besparingen toegeslagen. Allerlei activiteiten
uit het verleden werden afgeschaft. Maar, niet geklaagd; het voor-
naamste, een goede echte barbecue blijft erbij horen. We leven er
naar toe. Echter is er ook een andere kant aan onze medaille, of
juist niet. Want niets is anders.

 

Anticipatie, op voorhand eens goed nadenken, is het begin van elke
goede actie. Andermaal bewijst de directie niet ‘ out of the box ‘ te
kunnen denken. Justitie en eenheidsworst, het is een gouden kop-
pel. Wat bedoel ik hiermee ?  Als mensen feesten en vakantie nemen
dan slapen ze ook wat langer. Hier wordt ons dit niet gegund. De bu-
ren, het stad, maakt lawaai tot vroeg in de ochtend, en storen hier-
door inderdaad onze nachtrust.

 

Maar, wanneer het 5 u in de ochtend is, begint ons altijd durend
systeem te werken. Wat zou het jou doen, als men om 5 u in de mor-
gen je licht komen aansteken ? Ja, de nachten zijn kort.. En wat
doen we dan zo vroeg ? … ja, lastig worden… week na week worden
we meer en meer vermoeid, dit 5 weken lang, want de directeur
heeft beslist dat de Gentse feesten 5,5 weken zullen duren.

 

Ik snap er niets van. Ik belde aan bij de directeur, maar die is met
vakantie.