DEEL 33. IN HET HOOFD VAN…. DE DENKER.

Dit wordt een specialleke. Alleen al het nummer ‘ 33 ‘, was voor mij
altijd iets veelbetekenend. Heeft het verband met de leeftijd van
Christus, het cijfer drie ? Ik weet het niet, maar het heeft iets magisch.
Dus ik wil van deze ‘ in het hoofd van ‘ iets aparts maken. Misschien
is het slim wat ik probeer te vertellen, of misschien heel dom. Maar
ik ben er stilaan van overtuigd, dat ik alles nog veel meer moet bren-
gen.

 

En daar gaat mijn  ‘ special 33 ‘ over.  Namelijk het vrijuit mijn ge-
dachten publiceren, omdat er wel wat goede zaken inzitten. Echter,
daar ik wat schroom heb, durf ik het niet altijd. Misschien ontbreekt
me de gave, om de juiste techniek te vinden. Maar, dan denk ik weer,
als ik het niet breng, wie gaat het dan brengen ? En ik heb het dan
vooral over mijn verhaallijnen in mijn blogs : Port to hell-o en Marc
Dendodo.

 

Los van de vele andere zaken, geef ik een aantal voorbeelden van
mijn visionaire gedachten. Weet ook vooral dat ik niet wil zeggen dat
ik uitvinder ben van die gedachten. Ik hoor, zie en lees hier wel veel
over, en meestal maak ik dan een goede cocktail. Een paar voorbeel-
den hiervan. Vooreerst ons concept S.R. ( sociaal radicaal ) de derde
weg, een welfaristische visie op een inclusieve maatschappij,   ge-
stoeld op het Marc Dendodo verhaal, bestond al lang als beweging,
voordat E.Macron in Frankrijk zijn  ‘ en marche ‘ heeft opgericht.
Iedereen spreekt over deze nieuwe cultuur van politiek bedrijven,
maar ik denk dat wij wel een patent hebben op de diepgang van de
ideologie.

 

Een dergelijk iets had ik rond  ‘ de media en hun omgaan met aansla-
gen’. Reeds langer dan vandaag wijs ik op het gevaar van ‘ copij –
copy-cat gedrag’ en het geven van een bekendheids – forum aan de
meest laakbaren, extremisten.
Gisterenavond op Canvas zag ik een auteur net hetzelfde vertellen.
Hij schreef er een belangrijk studiewerk over. En zo waart er nog
een en ander rond in mijn denkertje.
Ik hou jullie op de hoogte.