DEEL 31. IN HET HOOFD VAN …. U MIJN LEZER.

Dit is al ons eenendertigste vervolgverhaal van ‘ in het hoofd van’.
Een diarrhee van onderwerpen en schrijnende situaties. Misschien
soms wel wat teveel voor mijn arme lezers, denk ik soms. Maar
soms denk ik het niet. En dan haal ik er wat wetenschap bij, na-
tuurkunde, psychologie. Ik vertel in het kort, hoe ik het zie.

 

Als je iemand wilt overtuigen, iets wil laten doordringen, vergelijk
ik het een beetje met een ‘marteling’, zoals dit in bepaalde onder-
zoeken wordt toegepast. Je weet wel, de druppeltechniek. Als
je een volle kom water wil laten overlopen, dan laat je in het mid-
den op regelmatige tijden, een druppel vallen. Die veroorzaakt
golven, en als je dit verveelvoudigd, gaan de golven zich ver-
sterken en uiteindelijk zal de zaak overlopen. Een korte uitleg van
een gekend proces.

 

Zo ook ongeveer werkt mijn systeem. Ik breng veelvuldige momen-
ten aan van informatie, omdat op de eerste plaats er ook zoveel
informatie te melden valt. Maar ook in de hoop dat hierdoor er
altijd wel iets zal blijven hangen. Mijn grote vrees is, dat het ons
met z’n allen, een beetje koud laat, het is de   ‘ver van mijn bed
show’.

 

Maar, lieve lezer, dat wil ik in jullie hoofd printen. ‘Het’ – mag ons
niet koud laten. Dat jullie niet veel kunnen doen, is ook geen waar-
heid. Elk van ons heeft de kracht van de massa, jullie kunnen
onze boodschap doorgeven, viraal maken. Twijfel nu eens geen
seconde, en doe die stap. Make your friends our friends. Like us.
We zijn niet trendy, sexy, sensationeel, maar we zijn met onze
acties wel noodzakelijk, soms wel levensnoodzakelijk.

 

Geef ons die steun, laat die golf van warme sympathie uit jouw
brein overgaan naar vele anderen. Loop over van ons.