DEEL 28. IN HET HOOFD VAN…. DE RAD.

Ja, ik hoor het al kraken in je hoofd. Beste Marc, Rad is met een t,
een ‘t’ van anemoontje, van ‘t kansje, van ttz., ‘t is te zeggen. Maar
neen, het gaat ditmaal niet over die bruine diertjes, die hier in over-
vloed te bespeuren zijn. Het gaat over de Rad, nog een vakterm
van den bak, vakjargon, zoals n’een joint de culasse, in de gevan-
geniswereld.

 

Hier, in ‘t prison, is een Rad, een rapport aan directeur, ook gekend
als tuchtrapport. Als je hier tuchtig bent, krijg je een rapport. De vele,
ontelbare en steeds veranderende regels worden heel vlug gesanc-
tioneerd. Eens vriendelijk vragen aan een chef of er geen goeie dag
afkan, is voldoende om je een Rad te geven, en nadien een straf
wegens ‘intimidatie’.

 

Recent heeft men nog een reeks extra gevoelige punten ingevoerd.
Vroeger werden we per vleugel ( A/B/C ) binnengeroepen. Nu per
sectie ( nog zo een legerterm, wat hier staat voor de wondermooie
verdieping-gang). Maar sommigen durven al eens wat te laat toeko-
men… wel dat wordt dan bestraft met een ganse hoop administratie
– de procedure – en uiteindelijk een tuchtstraf, bv. 7 of 14 dagen
geen wandeling op de koer.

 

Dan schrikken ze van al dat werk, want alle dagen worden pakken
rapporten geschreven. Pedagogie, opvoedkunde is een studie,
psychologen zien dat ook een stuk in hun studies.  Volgens mij
werkt dat tegenwoordig anders.
Wij kenden nog de regel, maar dat is 60 jaar terug.
Toen waren we ook nog niet naar de maan geweest.