NIEUWE WANDELING, DE DUUZE, STAAT OP SPRINGEN.

We hebben het er al tot vervelends toe over gehad, besparingen
zijn ‘in’ voor, voor een overheidsadministratie, en al zeker in een
tak, waar de politiek niet mee kan scoren, met name de gevange-
nissen. Echter, de laatste tijd, is het in de Nieuwe Wandeling in
Gent een drama.

 

Cipiers worden, door allerlei maatregelen, steeds meer onder on-
menselijke druk tot presteren aangezet, met alle nefaste gevolgen
van dien. Hoe meer taken, hoe minder tijd. Hoe minder tijd, hoe min-
der goede bejegening voor de klant ( bajesklant). En wat geeft dit ?
Meer frustraties, en meer uitdrukking ervan. En wat geeft dat ? Meer
zieken, en minder personeel.

 

De cirkel is rond. Minder wandelingen, minder telefoneren, minder
bezoek, minder brieven schrijven, minder tijd voor een kort gesprek,
een vraag… tot waar gaat dit ?
Neen, een tekening hoeven we niet te maken.

 

En, ondanks, durf ik het te schrijven beste mensen, het kan anders.
Alles begint met motivatie en waardering. Bejegen je personeel goed,
leg ze in de watten, en ook al moeten ze zich plat werken, ze zullen
voor je in de bres springen. Maar degradeer hen niet tot onervaren,
stresserende ambtenaren. Maar durf ook radicaal te zijn. Wie  zelf
een voorbeeld is, kan ook veel eisen van een ander.
Maar zoals nu, kan het voor niemand meer.

 

U zal binnenkort hierover meer horen in de media.