DEEL 5. IN HET HOOFD VAN EEN … NEUROCHIRURG.

In een ver verleden, assisteerde ik nog bij chirurgische ingrepen in
de hersenen. Ja ik fantaseerde soms dingen. Zou de chirurg
werkelijk voelen hoe die mensen zijn als hij hun “zijn” zo dicht aan-
raakte ? De hersenen van iemand aanraken staat helemaal niet ge-
lijk aan in hun ziel kijken. Dat is ook niet zo eenvoudig. En dat be-
sefte ik ook toen ik aan mijn artikelenreeks ‘ in het hoofd van…’ be-
gon.

 

Ik kan wel neerschrijven wat ik dacht over die of gene persoon .
Maar het blijft altijd mijn gedacht. Een gedachte dat beïnvloed is
door allerlei factoren, factoren die ikzelf meestal niet in de hand heb.
Dus neen, zo eenvoudig lijkt dit me ook niet. Zonder de medewer-
king van de ‘inkijkeling’, zou dit niet zo goed lukken.
Ik ben geen psycho-analist. Neen, ik ben een schrijver, ik vertel
dingen en maak een verhaal.

 

Dingen die ikzelf meemaak, of dingen die me verteld worden. Ik
kan door jouw relaas de wereld beleven, maar dan hoef jij nu wel
te vertellen. Vertel het me nu !