Deel 2. IN HET HOOFD VAN….MEZELF.

Vijsje los… Vijsje vast ! ( wordt vervolgd )

 

Voyeurisme. Ramptoerisme. Laat ons eerlijk toegeven, we hebben
er allemaal wel een beetje van. We kunnen het niet loochenen, we
willen allemaal wel eens kijken in het kopje van een ander. We zijn
heel nieuwsgierig van aard. Hoe voelt een ander iets aan ? Hoe
denkt een ander over iets ? Ja, zelfs, hoe denkt een ander over mij ?

 

We noemen dit ook wel : de zin om gedachten te lezen. Neen, je
bent niet alleen met die gevoelens. Mijn persoonlijke interesse ( één
ervan) was bv. : hoe gaat het er nu echt aan toe in de gevangenis .
Ja, jaren voor mijn eigen opname, was ik daar soms mee bezig.  Ik
hoorde enkel indianenverhalen, zag de beelden uit Amerikaanse
films, of hoorde opschepperij van hier te lande.

 

Soms hoorde je de wildste dingen, die je niet voor mogelijk kon hou-
den. Nu, voor diegenen die ook die drang hebben, heb ikzelf nu de
‘echte’ ervaring, en ik heb het uitgeschreven in een verhaal, een
boek. Je kan dus in mijn hoofd treden via mijn boek. Heb je interes-
se ? Stuur ons een mailtje.

 

Het is ook dat wat schrijvers doen, een gedeelte van hun hoofd vrij
geven, u laten meelezen via hun hoofd ( kennis, fantasieën ), maar
niemand geeft zichzelf echt helemaal bloot.

 

Ik zou dit nu wel willen doen, t’is te zeggen, minstens proberen. Het
wordt misschien een vervelend, zelfs een schrijnend verhaal, maar
ik wil een poging wagen te omschrijven wat er nu omgaat in mijn
kopje. Het is heel, heel veel, maar ik zal pogen er de diepste sporen
tussen uit te halen.