QUAND ON N’AS QUE L’AMOUR J. BREL.

Als niets je rest, is er nog altijd de liefde om te delen. Ja, ik dacht
er echt wel over na. Veel rest er niet in een gevangenis, voor geen
enkele gedetineerde. Zelfs je vrijheid van denken staat ernstig on-
der druk, ook al mag het niet. Het is zo.

 

Maar er is iets wat men ons totaal niet kan afpakken, nl. God zijn.
Oei ! Oei !, wat een uitspraak !. Wel ja, en dan is God zijn, een
beetje mijn uitspraak, voor leven als een goed mens. Liefdevol
samen leven. Ja, ook hier is het belangrijk daar een inspanning
voor te doen. Maar ook hier is de uitspraak ‘ De wereld draait door’
van toepassing. Ook hier, houden de meesten weinig rekening met
de anderen.

 

Het was gisteren avond weer van dat. Het philharmonisch orkest
van schudden en beven had zijn avondvullend programma inge-
zet ! Nu ja, het was ook Eurovisiesongfestival, en blijkbaar wou
men deze concurrentie aandoen.
Het is niet langer Jacques Brel dezer dagen, maar het  is nu een
sweet Blanche die onze zielen beroert. Wat kan liefde mooi zijn  !