EPIDEMIE VAN LONGKANKER IN GENTSE NIEUWE WANDELING.

In de duuze, ofte den bak in Gent, zijn onder het personeel vrij
recent een belangrijk aantal personen, drie, vastgesteld met
longkanker. Opvallend in het geheel is, dat het telkens om niet-
rokers gaat. In vakbondskringen roept dit onrust en verdeeld-
heid op.

 

Waar de overheid streng toekijkt in de privé sector, zoals café’s
en restaurants, waar helemaal niet meer mag gerookt worden,
met zelfs strenge controles. Zie onlangs nog de Gentse uitgangs-
buurt voor studenten.
In de gevangenissen, een publiek gebouw wordt volop gerookt.
De rokers roken overal, behalve in de gemeenschappelijke
zones, maar, ofwel staan de deuren van de rooklokalen open, of-
wel zijn de spleten in ramen en deuren, zo groot, dat de rook
zich overal kan verspreiden.

 

Hierdoor loopt het personeel 30 % meer kans op longkanker dan
normaal. Na verwittiging van de officiële organen, komt zelfs hele-
maal geen reactie. Integendeel, bepaalde kaderleden geven meer
en meer het slechte voorbeeld. Nu wordt zelfs al gerookt in expli-
ciete gemeenschapsdelen van het gebouw.

 

Wat baten kaars en bril, als de minister door de rook, niet zien wil.
Wat voor ons erg is, dat de minister in eigen huis, niet kan realise-
ren, wat hij verplicht in de privé.
Maar nog veel erger zijn de gedupeerden. Je zal hier maar leven
en werken.

 

Bedankt overheid.

 

Een bekommerende mens.