TRUMP MANIA I. WANNEER STOPT HET ?

Heb jij het ook zo wat gezien met al dat nieuws over D.Trump ?
Dominant, determinant, donateur, te veel, te erg. Of hoe je het ook
wilt benoemen. Ik heb het gezien. Toen Trump zich kandidaat stel-
de voor de kiescampagne, trok iedereen zijn wenkbrauwen op, kan
dat nu ? Een narcist, een….
Toen Trump verkozen werd, stond de helft van de wereld stil, kan
dit wel,… iemand met zo een onstabiele reacties, mag die de knop-
pen dan de wereld bespelen..

 

But you ain’t seen nothing.
Eén week na zijn aanstelling, draaide hij al de helft van Amerika om.
De muren komen er, de handelsverdragen gaan de prullenmand in,
en erg, heel erg, gedaan met Obama Care. Weg de verplichte ziek-
teverzekering. Terug naar vooroorlogse toestanden, waar de armen
crepeerden in de straten, ipv. verzorging in het ziekenhuis.

 

Beseffen de Amerikanen wel wat ze gedaan hebben ? En wij, Euro-
peanen lopen dat na, steeds meer mensen van ons zien hun heil in
een machtsgeile narcist, omdat hij het durft zeggen.
Maar wat durft hij zeggen ? Dat het anders moet.. en wat wil dit zeg-
gen, ANDERS.  Natuurlijk zal er een tijdelijk succes zijn, en het volk
met zijn brood en spelen, zal juichen, lachen… maar over 5 / 10
jaar, zal het lachen vergroenen. Wat als het kind zijn goesting niet
krijgt, wie zal hem intomen !! Wie zal de fatale druk op de knop ver-
hinderen. Neen, ik ben geen pessimist.. maar ik ben wel lekker
bang.

 

Dat er altijd wel hoop is, is geen reden om een clown de wereld te
laten regeren, zeker en vast niet als zijn gedrag ‘alternatieve feiten’
zijn ! Ongehoord.