IK WIL STERVEN VOOR MIJN ZAAK !

Over pedofielen en verkrachters !!

 

Radicaal overtuigd zijn van je zaak is een goed punt. Het strekt je
tot eer, je overtuiging door en door te verdedigen, in zoverre je
niemand verplichtend onder druk zet om jouw zaak te volgen (ex-
tremisme). Sommigen sterven zelfs door zich totaal te geven voor
hun doel.

 

We herinneren ons nog vast allemaal de jonge student in Praag,
die zichzelf in brand stak, om op te komen voor een democratisch
bestuur. Heel belangrijk is ook, dat je geen ongewilde slachtoffers
maakt door je eigen optreden.

 

Ik zit momenteel al een tijdje met dezelfde probleemstelling. Het
onzinnige systeem van detentie, zoals het nu toegepast wordt op
mezelf, doet me onzinnig psychisch afzien. Ik wil dit stoppen !
Bij de directie en de medische staf vroeg ik euthanasie aan, wel-
overwogen, als statement, dat dit voor mij, dergelijk afzien, het
leven niet langer zinvol maakt. Ik werd uitgelachen.

 

Mijn alternatief is, nog harder tekeer gaan tegen het huidige sys-
teem, omdat het zo nefast is. In een artikelenreeks ‘ Over pedofie-
len en verkrachters’, zal ik haarfijn uiteenzetten, waarom het hui-
dige systeem niet goed is, en wat de alternatieven zijn.
Lees inleidend, ondertussen, ons ontwerp Feniksproject/Recupe-
randos op onze blog http://www.port-to-hell-o.com.

 

In een 7-delige reeks geven we u weldra meer nieuws. Volg dage-
lijks onze blog, en vraag je vrienden ons te liken. Dit worden heel
interessante dagen ! Like onze pagina Port-to-hell-o.
De wereld, gans anders.