OPHEF ROND BLOGGEN VAN EEN GEVANGENE ;

Het dient onze zaak niet !

 

Maandag jl. is er in het gevangeniswezen en bommetje ontploft
rond mensen die bloggen over ‘ gevangenisverhalen’.
Wij, als eerste bloggers, zijn daar niet gelukkig mee.
Integendeel.  Juist, omdat alles zo anoniem is. Betrokkene blijft
totaal onbekend, dit in totale tegenstelling met onze blog :
waarbij we van in het begin, met een open vizier de wereld in-
trokken, maar vooral ook met de afspraak, om niet met modder
te gooien.
Daar heeft niemand iets aan.
Integendeel, het maakt onszelf alleen belachelijker.

 

Iedereen, die wat af weet van sociologie, weet dat er, overal
waar mensen samen zijn ( werk, eender waar..) er dingen mis
lopen.  Ja, dus ook in Leuven Centraal, maar ook overal elders,
en dus niet alleen in gevangenissen.
Het is echter niet de cipier die hiervoor moet lastig gevallen
worden, wel het systeem, die maakt dat er onmenselijke – lief-
deloze biotopen gecreëerd worden, waar uiteindelijk frustraties
en spanningen schering en inslag zijn.

 

Neen, collega gedetineerde, ik begrijp Uw frustratie, maar zo
te keer gaan is de bal misslaan. Ik kan U een goede raad geven :
Directies zijn best wel open-minded personen, maar ze zijn deel
van een gescleroseerde administratie, waarin ze perfect hun
job doen. Als je iets wil veranderen, zal U het positief moeten
aanpakken, en iets veranderen is toch wel het doel.

 

Ik schrijf al bijna 2 jaar een blog, over allerlei toestanden, en had
nog maar heel weinig aanvaringen. Integendeel, er is geleidelijk
aan een vorm van sympathie ontstaan. Een zekere vorm van
gedogenheid. Sommige kaderleden durven het aan, om me po-
sitief advies te geven, ook directeurs. En daar zal dan uiteindelijk
de verandering komen.

 

OK, het zal nog lang duren, maar ieder klein stapje vooruit, is een
goede stap. Dus, beste collega’s gedetineerden : zet onszelf niet
te “kakken”. Niet doen.

 

Zie ook nog op de blog onze artikelen reeks over Cathérine van
VTM, in de Gentse Nieuwe Wandeling. Deze reeks omvat volgende
artikels : 1. Cathérine, U heeft ons gekloot, 2. Cathérine, en de
cipier, hij ploegde voort, en 3. Cathérine : heb ik nu alles gezegd.
Dit allemaal te lezen op http://www.port-to-hell-o.com