ZELFVERMINKING.

Geweld :  deel 5.

 

Eens dat de moordenaars beseffen dat hun daden hen niet terug
brengen tot leven, en ze nog steeds niets emotioneels voelen,
gaan ze meestal over op fysieke pijn. Zij kwetsen hun eigen lichaam
om pijn te voelen. De opgesloten gevangenen vertellen dat fysieke
pijn voelen, beter is dan helemaal niets te voelen.
Bij sommigen is het zo erg, dat ze nodig hun bloed zien vloeien om
te bewijzen dat ze leven en geen robot zijn. Vele gewelddadige per-
sonen verminken zichzelf zo erg als hun slachtoffer, wat zeer
vicieus is. Voor hen is niets voelen veel erger dan iets voelen, zelfs
als dat iets pijn is.

 

De zelfbeschadiging, zowel van binnen ( inslikken, inbrengen ) als
van buiten, is zo erg dat men in de loop der jaren alle celmaterialen
en gebruiksvoorwerpen zo aangepast zijn, dat dit bijna onmogelijk
gemaakt wordt. Maar steeds opnieuw blijft de drang om zich te kwet-
sen zo hoog, dat de inventiviteit geen grenzen kent.
Uiteindelijk vervlakt alles tot alleen de eigen fysieke dood de enige
uitweg is. De zelfdoding bij moordenaars is dan ook vele honderden
malen hoger dan gemiddeld bij dezelfde normale personen.
De innerlijke ( geestelijke ) dood weegt zo zwaar door, dat alleen nog
de fysieke dood, de verlossing kan brengen, meestal niet zonder
veel schade rondom aan te brengen.

 

Eigen lichaam, andere gevangenen, extra slachtoffers bij de daden.
Het doodgeschoten worden bij een politieactie is dan ook niet altijd
afschrikwekkend, integendeel. Ook in oorlogssituaties komt men dit
tegen, waarbij de dood eerder een teken van woede is ( denk o.a.
aan de nazi’s, de kamikazen, het IS/Al Qaida terrorisme).  Men kan
zich zelfs de vraag stellen, of de doodstraf in de VS, eerder niet
contra-productief werkt, als afschrikmiddel, maar integendeel een
aantrekkingskracht van verlossing is voor mensen die zo ziek zijn.

 

En als we het over ‘ziek zijn’ hebben, dan spreken we over mensen
met dode zielen, maar waarom ? Wat is er gebeurd om deze men-
sen zo zielloos te maken ? Hoe werden hun zielen vermoord ?

 

Daarom proberen we een zinvol antwoord te formuleren in ons 6e
deel : Dode zielen.