NIEUWE WANDELING GENT WORDT AFGEBROKEN .

In de politiek is het altijd zo geweest. Men verkoopt iets aan de men-
sen, zomaar een luchtballon, maar men vergeet dat men om een
ballon te laten vliegen gas nodig heeft. Een plan met name.
Als ex-aannemer vertrokken wij altijd eerst met een plan, om iets te
realiseren. Maar in de politiek is dat meestal niet zo, we gaan zit-
tend wel zien. Ook Minister van Justitie Koen Geens.
Ik ga het aantal gevangenen terug brengen tot beneden de 10.000
personen. Momenteel zijn er 10.289 gevangenen, en zo’n 900
personen dragen een enkelband. Nog eventjes en men is aan het
bereikte doel.
Maar Mr. De Minister, ik heb een plan. Als oud-aannemer, laat ons
gewoon enkele gevangenissen afbreken, te beginnen met de Nieuwe
Wandeling, en al deze gevangenen gewoon onderbrengen in al die
leegstaande hotelkamers in Brussel. Drie problemen opgelost : de
minister haalt zijn belofte ( 10.000 gedetineerden ), de economie
vaart er wel mee ( stimulans voor het Brussels toerisme ) en ten der-
de, de basiswet 2005  ( 11 jaar oud ) wordt uiteindelijk gerespecteerd,
met name toepassing van het normaliseringsprincipe voor de gede-
tineerden.
Ziet U mr. Geens, voor alle problemen zijn er vele oplossingen, U
moet ze alleen willen zien.  U heeft nood aan een plan, alvorens te
bouwen.