WAT MET P.T.S.S.?

Post Traumatisch Stress Syndroom.
Prof. De Wachter, en vele anderen, vinden nazorg, opvang heel
belangrijk bij traumatische situaties. En laat ons eerlijk toegeven,
vechtpartijen enz.. zijn altijd een zwaar trauma, zowel voor de dader,
maar vooral ook voor het slachtoffer.
Het gaat over veel meer dan een gebroken neus. En ik waag me nu
even heel kort op het persoonlijke terrein. Ik ken slachtoffer M.
betrekkelijk goed, ik ga haar heel oneerbiedig wat vergelijken met
zuster directrice van de lagere school. Je weet wel, iemand die haar
kennis en ervaring steeds maximaal wil gebruiken om voor haar
leerlingen het beste te willen. Dat wil niet altijd zeggen dat die leer-
lingen dat ook zo zien, en soms komt er dan al eens een ongelukje.
Hier een gebroken neus. Maar wat als de neus hersteld is, wat ge-
beurt er met de psyche van M. ?
Kan zuster directrice nog gerust verder doen in haar overtuiging van
voorheen ?
Dat haar manier van werken de goede weg is ?
Hoe lastig moet dit mentaal voor haar zijn. Ook deze pijn moet verwerkt.
Deze onzekerheid van, was dit nu niet mijn fout, en hoe voorkom ik dat ?
Allemaal problemen die men een soort P.T.S.S. benoemd heeft.
Stress zal er zeker zijn.
Wie gaat er M. ondersteunen, begeleiden ?