NIEUWE WANDELING GENT .

Voortaan ook intellectuele activiteiten.
Zie je wel, ik het het al eerder geschreven, nieuwe borstels vegen beter. Gent was
altijd al een model-gevangenis… zijn tijd vooruit. Na jaren zwaar geïnvesteerd te
hebben in allerlei sportactiviteiten en toestellen om het testonsterongehalte wat
te doen dalen, is men er nu ook bewust van geworden dat heel wat mensen, een
bepaald intellectueel niveau halen.  Ook wil men deze mensen een kans bieden
hun grijze hersenmassa wat te laten werken, en zodoende een niet-stresserend
effect te hebben, zodat ook de dynamische veiligheid ten goede komt.
In Gent denkt men er over na om een schaakclub te organiseren, een filo-café,
een leesclub, verhaalavonden, zelfs een intern communicatie tijdschriftje zit
in de pipe-line. Er is ook nog het idee, om bij succes, nog meer te ondernemen.
Nieuw in het geheel is, dat alle werk hieraan verbonden, 100 % door de gedetineerden
wordt uitgevoerd op vrijwillige basis.
De directie zal alleen instaan voor het eraan verbonden veiligheidsaspect.
Maar, om het personeel niet extra te belasten, zouden andere niet noodzakelijke
bewegingen gecumuleerd worden.
U ziet, waar een wil is, is een weg.
Mooi, heel mooi.
Ik wist dat Gent een veilige haven was.
Marc Den Dodo