IS STRAFFEN NOG VAN DEZE TIJD ?

traffen zin of onzin !
Met straffen heeft niemand gewonnen. Er zijn filosofische redevoeringen over,
wetenschappelijke studies, universitaire opleidingen.. Er gaat zelfs veel geld om,
door o.a. allerlei beroepen rond straffen. Maar behalve die professionelen, wie
heeft er ooit al iets gewonnen door te straffen ? Integendeel.
Straffen is afkomstig uit een haat gevoel, jij hebt misdaan, ik ga je hiervoor straffen,
laten boeten. Waarom iemand iets misdoet, wordt zelden in rekening gebracht.
There is law and order.
Alhoewel iedereen weet dat men beter werkt aan de reden van het waarom, blijft
men zo gemakkelijk zweren bij straffen, wel wetende dat dit nooit positief werkt.
Straffen is theoretisch niet meer van deze tijd, omdat men weet dat dit niet het
beoogde resultaat geeft, maar vooral ook omdat het eigenlijk niet diepmenselijk is.
In praktijk wordt het nog continu toegepast.
Wat is de reden ?
Wel de grootste reden is de maatschappij en het slachtoffer. En dan wil ik helemaal
niet oneerbiedig doen over slachtoffers. Maar wat brengt straffen bij tot het lot van
het slachtoffer en tenslotte ook tot de maatschappij ?
Wij zijn grote voorstander van herstel, zowel t.o.v. het slachtoffer, de maatschappij
als de delictpleger. De afgewekene  ( schuldige ) moet hersteld worden via een
zorgproject, en ja, hij moet zich ook inspannen tot maximaal herstel.