Celsius 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° C
Dit zou volgens wetenschappers, de warmste temperatuur zijn. 1 met 34 nullen, hoe spreek je dat uit.. hoe meet je dat… Welnu het is nog niet gemeten, maar eminente professoren zijn er zeker van . 1 met 17 nullen heeft men in de deeltjes versneller in het Zwitserse Cern al gerealiseerd, maar meer bewijzen zal nog meer energie en tijd vragen. Maar is hot, very hot… Als je weet dat het hart van de zon 10.000.000 (tien miljoen) graden C warm is, dit zijn maar 7 nullen na de 1. Welnu, waar willen we toe komen.. Bij Justitie is het nog veel heter…Alles staat zo op springen dat het gewoon oververhit is. Eminente professoren pleiten voor een wettelijk kader voor legalisatie van het druggebruik. Nog eminente mensen pleiten voor het vervangen van straf (gevangenis) door zorg. Al jaren hebben studies, maar ook cijfers ( na proeven ) bewezen dat dit een beter beleid zou zijn. Maar Justitie blijft honkvast bij zijn cijfers – resultaten die ronduit slecht zijn. Eventjes ” iets ” lossen, per 100.000 inwoners heeft België 105 gedetineerden, 62 % van de gedetineerden hervallen, en we geven 0,7 % van ons algemeen nationaal budget uit aan Justitie. In de Scandinavische landen geven ze 3 x meer uit ( 2,2 % van het jaarbudget ). Hebben ze 40 % minder gevangenen per 100.000 inwoners. En hun herval is minder dan de helft.. Ja, het is wel degelijk cijfermatig bewezen. En, weet je, we kunnen ook bewijzen, cijfermatig, dat meer uitgeven ( investeren ) ook opbrengt, ja, ook financieel, om dan nog maar niet te spreken over de positieve flow – mentaal – in de maatschappij. Het minderen van leed en angst.