Geestelijke marteling in Nieuwe Wandeling Gent 

Iedere normale gezonde mens klaagt erover. Tientallen, zoniet honderden brieven kwamen al toe bij het Comité voor Toezicht, maar het baat niet: er is teveel onnodig lawaai in deze gevangenis. Het stopt niet, en niets wordt beter, tot spijt van alle brieven en bemerkingen…  Er zijn er die klagen omdat hun luxe kantine nog altijd niet voldoende is (meer dan duizend extra producten). Er zijn er die geen basisgezondheid krijgen, en nooit tegen de deur schoppen. Lawaai is er overal waar mensen samen leven, maar trop is trop… zelfs de wandelingen in volle open lucht, zijn een ramp door sjottende jongeren, luidkeels roepende personen, tierende… weet ik veel… maar het is beangstigend. Niet die gezellige drukte van de kasbah, de kleine marktjes, neen, het dreigende van ruziemakende kwebbelende mensen.

Ik kan dit niet meer aan.  Nergens, nergens, maar ook nergens is er enig moment rust. En wat is de algemene uitleg ? Ja, je zit in “den bak”, je moet je maar aanpassen. Hoe ver gaat de geestelijke grens van aanpassen ? Ik lees daar veel over. Recente studies van de KU Leuven bewijzen dat gebrek aan slaap, rust, stilte,.. nefast is voor de gezondheid van de mens op middellange termijn. Daar doelbewust niets aan doen is martelen, is de mens geestelijk zo in het nauw drijven dan hij begeeft…