Favoritisme troef in de Gentse gevangenis 

Je bent jong en je wil wat. Maar je bent oud en je krijgt niets. In mijn jeugdperiode hadden wij ontzettend veel respect voor het gezag, en ook voor ouderen. Ik heb het gevoel dat dit verdwenen is. Ouderlingen in gevangenschap is een fenomeen van vooral de laatste 10 jaar. Tien jaar zijn voorbij, en men heeft daar nog steeds niet op geanticipeerd. Men werkt op geen enkel ogenblik aan aparte mogelijkheden voor ouderen in gevangenschap. 
Bepaalde categorieën van mensen (en ik durf ze hier niet te vernoemen, op het gevaar af dat de buitenwereld teveel geschokt zou zijn) krijgen wel een apart statuut, (met bijhorende voordelen), maar voor ouderen gelden geen aparte beschermingen. Integendeel, het wordt nog toegelaten dat je door anderen uitgescholden wordt, voor pedofiel… of oude seniele zak.. en er komt nog geen reactie.

Lieve mensen buiten, ik preek voor een betere behandeling voor iedereen, omdat het allemaal mensen zijn, maar het stuit me zo tegen de borst dat alleen bepaalde mensen gefavoritiseerd worden. Maar let wel op, alles is netjes in regeltjes gegoten. Je moet meer werken: eerst wordt men mentaal gebroken, en dan verplicht men een 66-jarige voor minder dan 1 euro/uur stukwerk te gaan doen…  Maar dan werk ik liever voor jullie allemaal, en gratis. Dat is pas boetedoening. Laat mij maar bij zieken of ouderen gaan werken, gratis, i.p.v. deze debiele opsluiting.