Prijs voor Mensenrechten naar voormalig topmagistraat Henri Heimans

Henri Heimans heeft in Gent de Prijs voor Mensenrechten 2015 in ontvangst mogen nemen. Hij krijgt de onderscheiding “omwille van zijn niet aflatende strijd voor de rechten van geïnterneerden, zowel tijdens zijn carrière in de magistratuur als tijdens zijn pensioen”.

media_xl_4200536

“Om te komen tot een modernisering van justitie, zijn wij de mening toegedaan dat de menselijke factor essentieel is”, zegt voorzitter Jos Vander Velpen van de Liga voor Mensenrechten. “Niet alleen de technische, maar ook de menselijke kwaliteiten van de magistraat zijn essentieel en voor ons is Henri Heimans daarin een absoluut toonbeeld. Hij heeft decennialang als voorzitter van de (Gentse) kamer van inbeschuldigingstelling, als onderzoeksrechter of als voorzitter van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij getoond dat hij een absoluut respect heeft voor zowel slachtoffer als verdachte.”

Je leest hier meer over de prijs.