Twee getuigenissen uit de Nieuwe Wandeling, 4/12/15