Koen Geens is crapuleus bezig..

Professor Michel Maus gebruikte dezelfde bewoordingen toen hij het had over de energietaks, de Turteltaks of zeggen we beter de Freya-taks. Laat het ons maar best zo houden: Freya is van Gent, wij ook. De Ganda Gang.

Mijnheer de minister van Justitie, sorry, sorry en nog eens sorry, voor deze onbeschofte woorden. Maar iets anders kunnen we niet zeggen als we naar u luisterden onlangs in De Zevende dag. U weet wel, de 7de dag waarop God rust. Op de 7de dag schiep u echter verwarring. Inderdaad, een beetje potpourri hier, een beetje potpourri daar, maar vooral zand strooien her en der. De gevangenen zijn helemaal niet blij. Maar het kan u niets schelen, in een jaar tijd kan u (en uw kabinet) slechts een paar luttele minuten vinden om ons te aanhoren. Wij de gevangenen. Wie zijn dat dan precies? Aha! Het zijn zij die niet mogen stemmen, de quantité négligable, en ze blijven recidiveren dus ze zullen nooit meer stemmen. Geen wingewest.

We hoorden uw potpourri 3 (en zelfs 4) voorstel, en stellen echt vast, het is maar wat aanmodderen, in een goed bedoelde, moderne aanpak met name en radicale omslag in the mind. Weg van de veiligheidswerking, op naar de zorgwerking. Neen, u gaat wat gevangenissen bij bouwen. Naast alle grote geplande en te plannen mega-projecten. Een nieuwe trefplaats voor gevangenen fin de carrière. U zal vermoedelijk vergeten zijn dat, datgene wat u en uw kabinet wil realiseren, reeds lang bestaat. De naam is “halve vrijheid”. U gaat deze mensen herbergen in 5-sterren nieuwe hotelletjes. WAT WE NIET NODIG HEBBEN!

WAT WE WEL NODIG HEBBEN: ZORG – RESPECT – WAARDERING EN DE MOGELIJKHEID TOT HERSTEL VANAF DAG 1.

We kunnen best leven op water en brood. Maar verander aub de mentaliteit onder het personeel, van Directoraat, over directies, naar PA’ers (Penitentiaire ambtenaren). GEEN LUXE HOTELS, WEL NORMALISERING EN TRAJECTBEGELEIDING.

Voer uit wat 11 jaar geleden zo goed door “uw broeder uit genootschap” dhr. Stefaan De Clercq werd in een wet gegoten. Stop alle huichelarij. Er worden dagelijks mensen mentaal gemarteld in onze Belgische gevangenissen.

Stop de luxe! Start de zorg!

En dit in de breedste zin van het woord. Overleg met uw collega Minister van Welzijn Van Deurzen. Wees ministers waarover binnen 150 jaar nog gepraat zal worden zoals Ducpétiaux of Lejeune. Moge uw naam eeuwig ‘jong’ blijven en België terug een voorloper van een modern, maar vooral menswaardig detentiebeleid worden. In het belang van de maatschappij!