Brief aan Giulia

Allerbeste briefschrijfster Giulia,

Dit is een openbaring op het internet om je te bedanken. Ik bewonder je inzet voor het leven, jouw positieve energie. Het is bewonderingswaardig hoe jij de tijd en energie kunt opbrengen om gevangenen te ondersteunen in hun “moeilijke dagen” terwijl je eigen situatie veel erger is. Echt waar, hoed af! Woorden zijn ongepast. Alleen stilte, respect en stilstaan bij al dat bewonderenswaardige voldoen. Hoe je energie blijft geven ook al heb je er zelf niet veel over. Dank is hier op zijn plaats. Tonnen dank.. minder is niet passend.

Een gelukkige gevangene 

Er zijn heel wat mensen die een deeltje van hun tijd “opofferen” om te schrijven met gevangenen. Wij willen hen van ganser harte bedanken voor alle tijd en energie die ze hiervoor opbrengen. Het is ongelooflijk wat ze hiermee te weeg brengen. De gevangenen hebben op die manier een warm contact met de buitenwereld, kunnen hun verhaal vertellen, leren mensen kennen,.. Er ontstaat een  nieuwe band die betekenis geeft aan de vele lege lange dagen. Bedankt allemaal om te schrijven, te lezen én er te zijn voor ons!

De redactie