Welkom Leuven Centraal

Cijfers, cijfers en nogmaals cijfers!

Inderdaad, we zijn verheugd vanaf heden ook bijdragen te mogen ontvangen van Meester Marc. In zijn eerste bijdrage worden heel wat cijfers aangehaald maar deze cijfers bewijzen juist een harde realiteit. Meester Marc is ook bereid te helpen bij alle juridische probleempjes van gedetineerden. Heb je vragen ? Stuur ons een briefje, we doen ons uiterste best om jullie van dienst te zijn.

Veel cijfergenot.

Bijdrage van Meester Marc

Op 1 maart 2005 zaten er in de Belgische gevangenissen 9375 personen opgesloten, terwijl er slechts plaats was voor 8133 gedetineerden. Dit kwam overeen met 90 gedetineerden per 100 000 inwoners. Hiermee zat België, in vergelijking met de Europese landen, in de middenmoot. Op 16 februari 2015 verbleven er 11 501 gedetineerden in de gevangenis. Dit zijn circa 100 gedetineerden per 100 000 inwoners. Daarnaast zij er ongeveer 300 personen onder elektronisch toezicht. Per 100 000 inwoners zijn er dus in België 140 gedetineerden. Hiermee scoort ons land bij de top in Europa.

Deze stijging is deels te verklaren door een verrechtsing van de samenleving, deels door het verminderen van de sociale controle komende uit de oeroude dorpsgemeenschap en familie, deels door de algehele globaliseringtendens.

Door de huidige vluchtelingencrisis dreigt op korte termijn dit aantal nog te stijgen. Niet omdat dit criminelen zijn doch louter doordat in deze groep nieuw aangekomene armoede heerst.

In het programma “De afspraak”, dinsdag 1/9/2015 op Canvas, verklaarde de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg te Gent tot tweemaal toe dat de rechterlijke macht niet meer in staat is om kwaliteitsvolle justitie af te leveren en een lopende bandwerk (moeten) doen bij het vellen van vonnissen. Deze extreem beangstigende tendens moet beleidsmensen aanzetten tot nadenken, om snel te handelen.

Het justitieplan van minister Geens stelt terecht dat de gevangenisstraf de meest punitieve en sociaal ontregelende straf is, die voor de maatschappij een erg dure en tegelijk weinig efficiënte vorm van bestraffing is. In dit plan blijft de gevangenisstraf de aangewezen straf voor de zwaarste inbreuken, nl. voor de misdaden. Voor de andere inbreuken moet ingezet worden op alternatieven.

De Federale regeringsverklaring van 14 juli 2003, stelde quasi dezelfde alternatieve straffen voor als deze voorzien in het justitieplan.

Zal het ditmaal om meer dan goed bedoelde ideeën en voorstellen gaan of zal de besparingsverplichting de lont aan de verandering steken?

In 2013 werden 50 849 correctionele vonnissen geveld en 261 762 vonnissen door de politierechtbanken. Daarnaast zijn er enkele honderdduizend minnelijke schikkingen.

Dit zijn hallucinante cijfers. Door de almaar stijgende penaliseringstendens zullen de problemen er niet op verminderen. Cijfers om over na te denken.

Hoog tijd om onze maatschappij te decriminaliseren!