Verplicht op school vanaf 2 jaar

Ketter! Op de brandstapel ermee ! Dat zijn middeleeuwse toestanden! Maar ergens zal mijn titel bij vele schoolpsychologen of analisten een rood lichtje doen branden. Inn onze buurlanden is de schoolplicht net als bij ons vanaf 5 à 6 jaar. Het gevolg is gekend door studies. Hoe vroeger de opleiding start, hoe beter het resultaat. Het moet gezegd dat kinderen uit kansarme gezinnen meestal een achterstand hebben en dat herhaalt zich generatie na generatie. Anderzijds is ook uit studies gebleken hoe hoger de opleiding, hoe hoger de gemiddelde leeftijd, het loopt zelfs op tot 6 jaar verschil.

Door allerlei evoluties is de welvaart enorm toegenomen in de laatste eeuwen. Iedere evolutie bracht ook telkens negatieve effecten met zich mee qua gezondheid ( milieuvervuiling) maar de mens zorgde telkens voor aanpassingen zodat het resultaat op middellange termijn positief was. Zo groeide de gemiddelde levensverwachting van 50 jaar bij onze betovergrootouders tot 80 jaar voor mannen, iets langer voor vrouwen. Deze evolutie is nog niet eindig.

De discussie is op welke manier we die stap gaan verder zetten, de zachte manier of opleggen van verplichtingen. De zachte manier werkt maar heeft veel tijd nodig en het eindresultaat is niet altijd goed. De dwingende wijze is veel beter, denk aan het rookverbod op openbare plaatsen, de discussie rond vet en suikertaksen, het duurder maken van alcohol en tabak. Motiveer door bv. financiële injecties van laagdrempelige sporten zoals wandelen in clubverband. Sensibiliseren is noodzakelijk maar het direct sturen van regels is efficiënter, denk dan aan het aantal verkeersdoden. Geen te softe aanpak maar altijd en overal straffen, dan pas wordt het efficiënt. Hetzelfde moet ook gebeuren met de opstart van verplicht onderwijs en een beetje meer doortastendheid.

Zaken waarvan mensen weten dat het goed is moeten uit het niveau van de eeuwige praatbarakken, discussie is goed maar teveel is teveel. Een goed voorbeeld hiervan is de Oosterweelverbinding, dat sleept al 20 jaar aan en is een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. De volgende discussie kan zich ook stellen. Waarom steeds maar ouder worden, langer ziek zijn en een mindere levenskwaliteit. Ook hier is al bewezen dat betere studies de levenskwaliteit positief beïnvloeden. Hoger opgeleiden beleven meestal 7 moeilijke levensjaren, minder geschoolden 15 jaar. Alleen al de maatschappelijke kost hier van is fenomenaal. De keuze voor de politiek is duidelijk, naar een sociaal radicalisme. Niet alleen de goede huisvader op financieel vlak maar ook op gezondheidsvlak. Simpele oplossingen voor moeilijke probelmen. Als het om gezondheid gaat, kan men niet radicaal genoeg zijn. Het is ieders wens een lang en gezond leven te hebben. Dit zowel op gebied van lichaam als geest. Maar er is nog een lange moeilijke radicale weg te gaan, met slechts één doel: iedereen zo gezond en gelukkig mogelikjk maken.
Ideeën, opmerkingen?
Stuur jouw visie over schoolplicht vanaf 2 jaar naar Port to Hell-O, tav. Marnic De Munck, Nieuwe Wandeling 89, 9000 Gent.