“Ik fraudeerde 150 miljoen euro voor de staat”

Frauderen en tegelijkertijd geld opbrengen voor de staatskas, hoe kan dat nu?
Toch is het waar. Ik lever u een perfect boekhoudkundig resultaat, zwart op wit.

Sociale dumping“: de media, de politici, de vakbond.. iedereen heeft er de mond vol van. Iedereen wil een oplossing maar niemand doet iets ten gronde, gewoon omdat ze machteloos zijn. Het gaat hier met name over de overname van tewerkstelling in de bouw en transportsector in België door de nieuwste Europese lidstaten. Ze doen dit door bij ons te komen werken aan 1/3 van onze kostprijzen. Moordende concurrentie die minstens 10.000 arbeidsplaatsen per jaar kost in beide sectoren. Ik maakte even de netto rekening voor de overheid. Talloze Belgische ondernemingen gingen hierdoor namelijk op de fles en betaalden dus geen sociale bijdrage. Het zou dus een financiële strop zijn voor de overheid maar niets is minder waar.

We gaan uit van een marktaandeel van 15 miljard euro. De derving van sociale bijdragen beloopt hierop 1,5 miljoen euro. Het gaat hier meestal op openbare of gesubsidieerde instellingen (opdrachten overheid, scholen, ziekenhuizen enz.) waar verplicht de laagst biedende aannemer wordt genomen. De prijzen zitten hierdoor zeker 10% onder de gangbare economisch relevante prijzen. Op zich een besparing van 10% of het niet betaalde RSZ gedeelte. Als extra voordeel moet men nog rekening houden met het volgende: deze omzet zal gerealiseerd worden door B-arbeiders waar terug voor 3 miljard lonen vervat zitten, lonen die in de Belgische omzet zullen gerealiseerd worden ipv. in de Oostbloklanden. Opbrengst hiervan voor de staat: 1,5 miljard euro. Men moet dan voor 5000 mensen geen stempelgeld betalen en de tewerkstelling blijft behouden. De totale rekening is dus 3,06 miljard positief of een netto resultaat voor de staatskas van meer dan 1,5 miljard euro.

Waarom zou men het systeem veranderen? Integendeel, er werden maatregelen genomen om de Belgische ondernemers nog meer controles en verantwoordelijkheden op te leggen om zo nog meer geld in het bakje te krijgen. Ondertussen zitten er nog meer Belgen zonder werk, doelloos en stuurloos. Ook dat is hedendaagse politiek.

De redactie