‘Leven in gevangenis heeft negatief effect op gezondheid’

Tijdens de zomervakantie zal in zeven Vlaamse gevangenissen de gezondheid van gedetineerden onderzocht worden. Het is nodig merken ze bij de Vlaamse overheid. ‘Gedetineerden hebben weinig controle op wat ze eten, en komen vaak bij. Ze sporten weinig en stress triggert hun rookgedrag.’

‘De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor zowel de hulp- als dienstverlening aan gedetineerden’, zegt Dana Mariën, beleidscoördinator in de gevangenis van Beveren. ‘Het gaat daarbij niet alleen om onderwijs, werk, sport en cultuur, maar ook om gezondheidszorg, zowel preventief als geestelijk.’ Het gezondheidsonderzoek komt er vooral uit noodzaak, benadrukt Mariën. ‘Al een aantal jaar zoeken we uit hoe goede gezondheidsprojecten kunnen worden opgezet voor gedetineerden. Het ging echter heel moeizaam, ten eerste omdat we met een heel specifieke populatie zitten, zoals anderstaligen, kansarmen of mensen met verschillende opleidingsprofielen. Daarnaast merkten we dat het leven in een gevangenis zijn effect heeft op de gezondheid. Gedetineerden hebben weinig controle op wat ze eten, en komen vaak bij. Ze sporten weinig, en stress triggert hun rookgedrag.’

De vragenlijst voor het onderzoek werd door de UGent mee opgesteld, en is gebaseerd op de gezondheidsenquête die bij andere burgers afgenomen wordt. De vragen zullen worden voorgelegd aan gedetineerden uit de gevangenissen van Dendermonde, Antwerpen, Turnhout, Brugge, Beveren, Hoogstraten, en een zevende gevangenis, tijdens de zomermaanden.

Er zal worden gepeild naar de kennis, attitude en gedrag tegenover onder meer roken, gezonde voeding en beweging, maar ook naar mentale en seksuele gezondheid. Bedoeling is om al die zaken mee te nemen in de ontwikkeling van een zogenoemd ‘gezondheidsprofiel’, op basis waarvan dan een gezondheidsbeleid zal worden uitgetekend.

DIT ARTIKEL WAS TE LEZEN IN DE STANDAARD (FEBRUARI 2015).