Gent here we are !

Nieuwe Wandeling, the place to be.

Het is mijn derde post vanuit Gent en men beweert altijd dat driemaal scheepsrecht is. Inderdaad, tot op heden valt alles best mee in Gent. Je plukt de vruchten van een stabiel beleid dat tevens toekomstgericht denkt.

Zijn er dan geen problemen in Gent ? Wel degelijk maar die zijn niet persoonsgebonden. Ze zijn te wijten aan ontbrekende financiële middelen. De personeelsbezetting: zowel veiligheids- als verzorgend personeel staan continu onder hoogspanning door een teveel aan gedetineerden. Gent heeft een gemiddelde overbezetting van meer dan 30%. Hoe kun je dit jaar na jaar volhouden? In Gent wil men nieuwe, waardevolle gewoontes invoeren zoals dragen van burgerkledij. Het idee is er en de wil ook maar er zijn geen centen voor aangepaste wasautomaten. Justitie kost nu dubbel zo veel als 15 jaar geleden. Waar gaat al dat geld naartoe? De organisatie rond gedetineerden wordt jaar na jaar scherper gesteld. Hoe wil je als directeur op die manier een progressief beleid voeren. Veel directeurs hebben fantastische ideeën maar stoten steeds op hetzelfde probleem: een lege kas. Toch proberen sommigen om zo creatief mogelijk om te gaan met de schaarse middelen waarover ze beschikken. Ik had hierover zeer goede ervaringen in Ruiselede en nu ook in Gent. Minder correct verliep het in Beveren waar wel al veel aanwezig was in basis.

Ondanks een goede organisatie in Gent gaan we toch door met onze blog The Port to hell-o. We verslaan zo veel mogelijk de gebeurtenissen binnen de muren (nu al in Beveren, Oudenaarde en Gent), dit in hoofdzaak om de vinger aan de pols te houden van het systeem in het algemeen. Ook goede en positieve dingen maken daar deel van uit. Vanaf 1 augustus zenden we dus ook uit van in Gent, op 15 augustus starten we in Oudenaarde. Nog veel leesgenot!

Marnic De Munck