Extra gevangenissen in België

Extra gevangenissen in België >  < minder gevangenissen in Zweden
(donderdag, 9 januari 2014 – ergens gelezen – Pieter)

Overbevolking van gevangenissen is een belangrijk en lastig maatschappelijk probleem in België. Gedetineerden die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven, worden sneller kwaad en agressief. Door hun frustraties wordt hun re-integratie ook veel moeilijker. Ook voor de cipiers is het heel lastig om gedetineerden te bewaken in overvolle gevangenissen.

De oplossing voor dat probleem lijkt logisch: meer capaciteit creëren door extra gevangenissen te bouwen. Dat is ook wat de regering de volgende maanden zal doen. Er worden vier nieuwe gevangenissen gebouwd en bestaande gevangenissen krijgen een uitbreiding. In oktober vorig jaar werd al een nieuwe, moderne gevangenis geopend in Marche-en-Famenne.

De capaciteitsuitbreiding zal op korte termijn misschien een oplossing bieden voor de overbevolking. Zolang de rechtspraak en de aanpak van criminaliteit en gevangenisstraffen in België niet structureel veranderen, zullen de extra cellen echter ook al snel weer vol zijn.

Het kan nochtans anders, dat bewijst het Scandinavische land Zweden. Daar werden vorig jaar vier gevangenissen gesloten. Die stonden leeg, want het aantal gedetineerden daalt er al jarenlang. Zweden maakt meer werk van preventie van misdaad. Zweden geeft ook meer aandacht aan integratie van gedetineerden. Dat gebeurt onder andere door open gevangenissystemen. In de open gevangenissen functioneren de gedetineerden, onder controle en begeleiding, zo veel mogelijk in de maatschappij. Zo zijn ze na hun straf klaar voor het gewone leven.

België sluit de veroordeelden eigenlijk gewoon op. De gevangenen krijgen nauwelijks de kans om zich voor te bereiden op het leven als ze vrijkomen.

De redactie