Ga iets zachter om met de regels

gaietszachterommetderegels

Wees lief met ons – GA IETS ZACHTER OM MET DE REGELS

We hebben het genoegen hierbij ons nieuwe logo voor te stellen voor “Ga iets zachter om met de regels”. Het is vrouwe Justitia gezeten op een lotusbloem. De lotusbloem is een symbool van zuiverheid die veel gebruikt wordt in Oosterse geloofsovertuigingen zoals het hindoeïsme en het boeddhisme. Het reinigend vermogen van de bladeren wordt dikwijls het “lotus-effect” genoemd. Deze effecten zijn ook wat nodig bij justitie. Wanneer de politiek justitie in de steek laat, is het aan de derde macht van het land om zelf het roer in handen te nemen en hoe beperkt de middelen ook zijn, zichzelf te reinigen. Er zijn knappe koppen genoeg die dit kunnen. Meer specifiek voor gedetineerden streven wij ernaar om bij de gezagdragers van het instituut, de penitentiaire instelling, de regels zoveel mogelijk bij te kleuren.

90% van de gedetineerden is best bekwaam om zijn leven vrij goed te leiden, ook tijdens de detentie. Hoe goed of slecht het ook gaat, deze mensen doen hun uiterste best om hun opgelegde straf zo goed mogelijk te ondergaan.

Laat dan ook een sfeer van begrip ontstaan bij de directe verantwoordelijken bij de toepassing van de regels. Elke vorm van samenleving of groep heeft normen en waarden, en dus ook regels nodig maar men kan die toepassen op verschillende manieren. Alles zwart/wit of veel grijs (of roze), het maakt een hemel van verschil.

Wij gaan pogen op een humoristische en positieve manier hier iets aan te doen. Je kent wel de parabel van het mosterdzaadje: alles begint klein maar ooit wordt het een grote plant. Wij zijn alvast begonnen met ons logo!

IMG_2500