PERSOONLIJKHEIDSTYPEN: TYPE 1 DE PERFECTIONIST / TYPE 2 DE HELPER / TYPE 3 DE DOENER

Beste lezer,
Eerder schreven wij al een artikel over het enneagram. Hier gaan we in op 2 types. We vullen dit later nog aan met extra informatie in relatie tot de types in de gevangenis. Later volgt ook nog toelichting bij andere types. Het is ons inziens interessant om dit te lezen en zowel jezelf hieraan te polsen als anderen in je omgeving.

TYPE 1: DE PERFECTIONIST

Kernwoorden en beschrijving
Toegewijd, verantwoordelijke, serieus, georganiseerd, loyaal, betrouwbaar, grondig, soms te serieus, te veeleisend, ongeduldig, moeite met emotionele uitlatingen, “ik heb gelijk”. De perfectionist streeft naar verbetering en perfectie op alle gebieden in het leven. Hij heeft ook grote verwachtingen van zijn omgeving. Zijn grote frustratie is dat de mensen in het leven niet zijn zoals ze in zijn gedachten zouden moeten zijn. De perfectionist heeft last met het accepteren van onvolmaaktheden. De perfectionist kan goed redeneren en evalueren. Hij vindt dat iets rationeel te staven moet zijn. Hij wil geen fouten maken en heeft zelfs schrik om ze te maken. Hij heeft moeite met emotionele uitlatingen.

Kwaliteiten
Serieuze, toegewijde collega, gedisciplineerd, betrouwbaar en ordelijk. Sterk in het oplossen van knelpunten en problemen. Dit vanuit zijn idealistische aard en liefde voor gelijkheid. Bedreven in het redeneren, argumenteren en discussiëren.

Fixatie
Perfectionisme (verleiding) en onvolmaaktheid (vermijding).

Passie/wortelzonde
De blokkade van een perfectionist is irritatie, frustratie, t.a.v. zichzelf en anderen. De perfectionist reageert nooit direct maar pas na innerlijke censuur.

Uitdaging
De perfectionist moet leren de onvolkomenheid van de wereld waar te nemen en te aanvaarden. De belangrijkste uitdaging van de perfectionist is om zich uit de valkuil van de perfectie te bevrijden opdat hij zo niet afwijzend, bekritiserend en veroordelend overkomt.

Beroepen
Leraar, politieagent, predikant, politicus

TYPE 2: DE HELPER (OF DE GEVER)

Kwaliteiten
Liefhebbend, gevend, creatief, zorgzaam, warm, genereus, romantisch, vol begrip, behulpzaam

Valkuilen
Manipulatief, waardering zoekend, grenzeloos, niet voor zichzelf zorgend.

De helper is warm, betrokken, verzorgend en gevoelig voor de behoeften van een ander, hij biedt hulp aan de medemens. Hij stemt zich steeds af op de behoeften van de medemens. De helper is spontaan, voelt aan wat andere mensen nodig hebben, is sociaal – rechtvaardig en vindt menselijk contact belangrijk, brengt diepgang in persoonlijke relaties, heeft moeite met het doseren van emotionele explosies. Besteed veel aandacht aan behoeften van anderen en soms te weinig aan zichzelf. Moet opletten dat hij niet te veel op zoek gaat naar waardering.

Kwaliteiten
De helper is sociaal vaardig en legt makkelijk contact omdat hij uitzonderlijk goed aanvoelt wat de ander nodig heeft. De helper is genereus en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

Fixatie  
De helper kan niet nee zeggen, hij zorgt voor de behoeften van anderen. Wil graag dienstbaar zijn en maakt andere mensen van zijn steun en liefde afhankelijk.

Wortelzonde
De helper voelt zich superieur tegenover anderen doordat hij aanvoelt dat hij belangrijk is in het leven van anderen. De helper is trots op zijn liefdevolheid en precies dat is zijn blokkade.                                                                                            Hij onderdrukt zijn eigen wensen. Zijn valkuil is gedienstigheid of vleierij en het niet opkomen voor eigen behoeften om anderen plezier te doen.

Uitdaging
Deemoed, werkelijke solidariteit in plaats van een superieure hulphouding.

Beroep
Alle zorgsectoren

TYPE 3: DE DOENER

Kernwoorden
(+) zelfverzekerd, energiek, ambitieus, dynamisch, vriendelijk, bekwaam, motiverend
(-)   arrogant, berekenend, obsessief

“Ik heb succes”
De doener zet alles opzij om succes te hebben, desnoods ten koste van anderen.

De doener:
– ” The sky is the limit ”
– Kan niet tegen falen
– wilskracht: waar een wil is, is een weg.
– kan goed doelen realiseren.
– heeft een positieve manier van denken
– vindt iets waardevol als het nuttig is.

Kwaliteiten    

Heeft een natuurlijk vermogen anderen te motiveren

Komt charmant over. Durft risico’s nemen.

Streeft ernaar boven anderen uit te stijgen.


Fixaties           

– succes (verleiding)
– mislukking (vermijding)

Het doel van “de doener” is succes hebben. De doener overtuigt anderen, desnoods met een leugen. Van een mislukking poogt hij zelfs een succes te maken. Waarheid is niet zo belangrijk, het doel moet bereikt worden. Misleid vaak zichzelf. Hij wil altijd hogerop komen. Praat over zijn eigen successen en prestaties. De doener kan arrogant, manipulerend of berekenend gedrag vertonen.

Passie (wortelzonde)

Zelfmisleiding en zelfbedrog zijn gekoppeld aan ijdelheid. Hij heeft geen contact met zijn echte zelf aangezien hij leeft volgens het onechte fantasiebeeld van zichzelf. Diepgang is bij de doener moeilijk te vinden.

Uitdaging

Hij moet leren zichzelf te zien en te kennen zonder vernis en leren accepteren dat niet altijd alles mogelijk is.

Beroep

Verkoper, manager, ontwerper, media- of reclamesector