Persoonlijkheid en karakter: ken jezelf!

Een klein beetje filosoferen vanuit P.I. Beveren, 24 april 2015 
In de gevangenis krijgen gedetineerden psychologische ondersteuning. Dit is echter vrij beperkt. Het is een uitdaging om de vele tijd die we tot onze beschikking hebben, ook zo zinvol mogelijk in te vullen. Een van de zaken die we in die tijd kunnen doen, is zelfinzicht ontwikkelen. Hoe meer je over je eigen persoonlijkheid en karakter weet, hoe beter je aan jezelf kan werken en een evolutie kan zien in je gedrag. In dit artikel gaan we dieper in op het “enneagram”. Dit is een eerste inleiding, later komen we hier uitgebreider op terug. 

Volgens het “enneagram” bestaan er negen verschillende karaktertypes. Het is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De modellen geven de motivatie aan van waaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn. Het werd gevormd op basis van oosterse geestelijke stromingen en christelijke inslag. Het enneagram gaat er vanuit dat mensen zowel genetisch bepaald zijn als door hun omgeving beïnvloed worden. Het stelt de vraag naar “het waarheen’ in het leven. Hoe kunnen we onszelf beter leren kennen? Hoe kunnen we onze foutieve gedragspatronen ontmaskeren? Hoe kunnen we ons leven meer richting geven die ons met onszelf verzoent? Hoe maken we onszelf tot een meer verdraagzame mens, hoe ontplooien we onszelf?

Het enneagram (Grieks: ennea (negen) en gramme (letter, punt) bestaat uit negen types. Deze negen types kunnen op basis van het energiecentrum ingedeeld worden in drie groepen waaronder telkens drie enneagramtypes behoren.

Type 8, 9 en 1 behoren tot het motorische centrum (buik),
type 2, 3 en 4 behoren tot het emotionele centrum (hart),
type 5,6 en 7 behoren tot het intellectuele centrum (hoofd).

De mensen in het motorische centrum worden gekenmerkt door kwaadheid, het emotionele centrum door verdriet, het intellectuele centrum door angst. De negen types van het enneagram zijn:

  1. De perfectionist
  2. De gever
  3. De succesvolle werker
  4. De romanticus
  5. De waarnemer
  6. De loyale scepticus
  7. De levensgenieter
  8. De baas
  9. De bemiddelaar.

Bij elk type wordt onderscheid gemaakt tussen het vrije en het onvrije type. Elk type heeft ook een passie (ook wel blokkade of wortelzonde genoemd). Wij willen u graag verder uitleg geven bij deze types, uitleg over de valkuilen, fixaties en uitdagingen. We koppelen deze aan kenmerkende beroepen, bekende personen,… We gaan ook op zoek naar de aanwezigheid van bepaalde types in het gevangeniswezen. Binnenkort meer!

De redactie