Français: regardez ci-dessous.

Beste geïnteresseerde,
Beste sympathisant,

Het echte verhaal horen van een gevangene, wie is er niet benieuwd naar? Alhoewel het voor de meesten een ver-van-mijn-bed-show is, is er toch bij velen wel een grote nieuwsgierigheid naar de verhalen die leven achter de tralies, tussen de vier muren van een gevangeniscel. Met dit platform willen we u die inkijk bieden. Meer zelfs, u kunt uw eigen mening ventileren zonder schroom. Wij brengen u interviews met mensen die hun eigen verhaal brengen. Wie is er niet benieuwd naar wat er omgaat in het hoofd van de mensen achter bv. de Kasteelmoord in Wingene, wie wil er niet wat nader kennis maken met de gedachtengang van een serie-moordenaar, hoe voelt iemand zich op death end row, net voor zijn ter doodveroordeling, etc… Dit platform brengt u verhalen met heel wat emoties en interessante informatie die ieder van ons wel ergens beroert. Het geeft u een unieke inkijk in een wereld die voor velen van ons onbekend is.

Door deze pagina te liken en bij voorkeur ook een financiële gift aan onze organisatie, krijgt u heel wat informatie maar draagt u ook een steentje bij aan het openbreken van een groot maatschappelijk taboe. Er wordt snel gezegd: “eigen schuld, dikke bult” maar het blijft om mensen gaan. In gevangenschap wordt je alles afgenomen: je vrijheid, je privacy, je loon, pensioen, ziekteuitkering of stempelgeld maar bovenal ook een groot deel van je menswaardigheid. Zonder geld kan je, net als in het gewone leven, ook in de gevangenis niets doen: geen TV krijgen, niet bellen, niet eens een stuk fruit of chocolade kopen, zelfs je haar niet laten knippen,… Je bent dus enorm afhankelijk van familie en vrienden. Iets wat veel gevangenen ook kwijt spelen doordat ze in de gevangenis belanden.

Denk daar even aan als je geniet van een glasje witte wijn en denk er vooral aan dat je milde gift ergens een klein beetje geluk en hoop brengt! Ook al is het voor u waarschijnlijk/misschien een ver-van-je-bed-show, steun ons en geef ons de kans om dit platform uit te bouwen. Om gevangenen de kans te geven om te communiceren met de buitenwereld, om hun verhaal te doen. Zodat dit niet enkel via de media, rechtbanken en advocaten in de wereld komt.

Hartelijk dank,
Marnic
porttohello@gmail.com

 

Bonjour,

Qui ne serait pas curieux de connaître l’histoire vraie racontée par un prisonnier? Bien que pour la plupart c’est un sujet tabou. Il est certain que les histoires sur la vie derrière les barreaux, entre les quatre murs d’une cellule de prison suscitent beaucoup de curiosités. Avec cette plate-forme, nous voulons vous faire connaître la vrai vie. Et en plus, vous pouvez donner votre propre opinion sans hésitation.

Nous vous livrons des entrevues avec des personnes qui apportent leur propre histoire. Vous voulez connaître les pensées des gens derrière les barreaux: ce que pense l’assassin du Château à Wingene, quelles sont les pensées d’un tueur en série, quel est l’état d’esprit de quelqu’un dans le couloir de la mort, ou tout simplement les réactions d’un condamné, etc … Cette plate-forme vous apporte des histoires chargées d’émotions et vous donne des informations intéressantes et qui peuvent toucher chacun de nous quelque part. Elle vous donne un aperçu unique sur un monde qui est inconnu pour beaucoup d’entre nous.

Grâce aux pages “like”, aux articles et aussi grâce à vos dons à notre organisation, vous allez obtenir un grand nombre d’informations, mais vous allez aussi pouvoir donner votre contribution à la rupture ouverte d’un tabou social majeur. Il est vite dit: “c’est normal, c’est de sa faute” mais le condamné continue à être une personne. En captivité, on vous prend tout: votre liberté, votre vie privée, votre salaire, votre pension, mais surtout une grande partie de votre dignité humaine. Sans argent, tout comme dans la vraie vie, vous ne pouvez rien faire en prison: pas obtenir une télévision, pas téléphoner, ni même acheter un morceau de fruit ou de chocolat, vous ne pouvez pas couper vos cheveux, soigner votre image,… Vous êtes totalement et énormément dépendant de la famille et des amis. Beaucoup se retrouvent seul car ils sont en prison.

Pensez-y avant de déguster un verre de vin blanc et rappelez-vous surtout que votre donation même toute petite apporte un peu de réconfort et d’espoir! Et sinon votre soutien et votre contribution à la création de cette plate-forme est inestimable. Vous allez donner aux détenus la possibilité de communiquer avec le monde extérieur, afin de faire entendre leur histoire, et pas seulement à travers les médias, les tribunaux et les avocats du monde.

Merci !
Marnic
porttohello@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s