R U Gent maakt studie over lijken in nieuwe wandeling !

Thomas Bones, gastprofessor aan de leerstoel geschiedenis van de rijksuniversiteit Gent, las de posts in port-to-hell-o.com  i.v. m ‘lijken voor eeuwig begraven onder nieuwbouw in Gentse gevangenis. Het wekte dermate zijn aandacht dat hij na consultatie van onze bron, besloot een studie op te zetten over dit wonderlijk verhaal, en hoe de vork aan de steel zit.

Justitie werd door hem gecontacteerd, maar daar bleek het antwoord, zoals meestal, ‘wij weten van niets’  Het verhaal werd zelfs even afgewimpeld als onbestaande. Een zoveelste monster van Lochness verschijning. Ofwel ben je een believer, ofwel ook weer niet.

Wij zijn echter in contact met een ooggetuige die andermaal zijn verhaal bevestigde. Op basis hiervan besloot men een onderzoek in te stellen. Thomas Bones, beloofde ons de zaak tot op het bot uit te spitten.

Mensen die meer weten, of willen meewerken om dit mysterie op te lossen kunnen zich aanmelden via deze blog.  De professor beloofde ons binnen de drie maand een eerste verslag uit te brengen van zijn werkzaamheden, en zijn eventuele bevindingen.