WIE VERSTAAT MIJ ?

“Dat is thans het geval met de gevangenisstraf, die gehoorzaam-
heid, discipline en uniformiteit oplegt, in een wereld die divers is,
activering en persoonlijk initiatief veronderstelt. De wereld verandert,
de straf moet volgen ” ( K.Beyens, vakgroep penologie VUB )

 

Inderdaad, wie verstaat dit ? Of wie niet ? Eigenlijk iedereen die het
wil kan dit begrijpen. Mvr. Beyens wil zeggen dat het in deze wereld,
die enorm evolueerde de laatste paar honderd jaar, we niet langer
kunnen omgaan met straf, zoals we het al zo lang proberen  voor
goed. Straffen moet niet afgeschaft, daar pleit niemand voor, maar
straffen om een goed resultaat te hebben, én voor het individu, én
voor de maatschappij, moet anders.

 

Over het hoe kan men een ruime discussie voeren. Maar verschil-
lende wetenschappers zijn hierin al ver gekomen, en het is nu tijd
voor actie. We hebben niet langer het recht om meer schade toe te
brengen aan medemensen. We kunnen dit ethisch niet meer ver-
antwoorden.

 

Er leeft momenteel heel wat aan de basis, wetenschappers, liga
van de mensenrechten, praktijk (werkers)- en ervaringsdeskun-
digen ( gevangenen) , zelfs het DG-EPI zelf, publiceren van alles,
en dat vertraagt de resultaten. We hebben een politieke aardver-
schuiving nodig. En politiek staat voor massa,  je moet verkozen
raken. Kan er eindelijk een plan gemaakt worden, over alle partij-
grenzen heen, om deze sterfputten te dempen, en toekomst te
geven aan vele uitzichtlozen, en uiteindelijk doen, wat we als
mensen dienen te doen.
Zorgen voor elkaar, voor ieder lid van ons allen.