EBOLA IN DE NIEUWE WANDELING ?

GEHEIMZINNIG VIRUS IN DE NIEUWE WANDELING IN  GENT.

 

Personeel in paniek.

 

Al een week lang zijn er geruchten, er werd gefluisterd, en de gol-
ven werden steeds hoger. Maar niemand wist de klepel hangen…
geen woord van communicatie, alleen roddels, en vooral paniek.
En dit vooral onder het personeel.  Ebola, mazelen, TBC, de ergste
ziektes werden aangehaald. Men sprak van een lock-down. Alles
zou dichtgaan, muiterij op de boot zouden ze in de middeleeuwen
geschreeuwd hebben.

 

Veel personeel bleef thuis, door ziekte, door angst, kortweg, de
spanning steeg ten top voor de overblijvenden en voor de gedeti-
neerden.
Tot er vandaag, dinsdagnamiddag 27.06. een verlossend bericht
kwam aan alle gedetineerden, zeggende dat er iets gaande was,
en dat er uit preventie, een aantal maatregelen volgden, onder
meer de afschaffing van het werken in de ateliers, en het bezoek.
Twee punten die heel gevoelig liggen. Maar begrijpelijk, nu men
niet weet hoe erg de situatie is.

 

Wel erg is, dat men niet eerder reageerde met radicalere maat-
regelen t.o.v. de zieken zelf. Hen afzonderen in een veilige inrich-
ting, vanaf moment nul, zou echt wel passend geweest zijn. Nu
zijn allerlei contacten mogelijk geweest via personeel, dat begrij-
pelijk in paniek is, en al helemaal niet opgeleid voor dergelijke
situaties. Alle grote ziekenhuizen beschikken over ‘ besmetvrije
afdelingen’.

 

Wat wel positief is, we krijgen meer uren wandeling per dag.
Proficiat, open lucht, beweging, verse vitaminen D en zuurstof,
uitstekend voor ‘alles’. Nu kan het plots… wat anders niet kan.

 

We zijn allemaal erg geschrokken, toen we plots al die witte
maskertjes zagen deze middag. Zou men dan toch niet beter
de zieken in gespecialiseerde instellingen onderbrengen ? Als
het dan inderdaad om ons aller gezondheid gaat.
We vervolgen zeker.