VERLICHTING MET PINKSTEREN.

Empathie, inleveringsvermogen in een ander, was mijn grote Paas-
wens. Vandaag zijn we veertig dagen later, en vieren we opnieuw
een hoogdag. Ditmaal het feest van de nederdaling van de geest.
Maar, wat wil dit zeggen voor ons, leken. Neen, het gaat niet over
lux, de eenheid van lichtsterkte. Wel over inzicht. Helderheid in
onze geest, ons hoofd.

 

Leren zo zelfstandig mogelijk te reageren, en vooral te relativeren.
Iets wat de dag van vandaag geen eenvoudige opdracht is. Al-
lerlei media berichten overspoelen ons tot vervelens toe in de her-
haling. Zie reclame, zie nieuwsgebeurtenissen. Neem nu bijvoor-
beeld het verhaal rond Donald Trump. Ik word dit wat beu. Het is
mijn leven aan het vergallen. Het scherpt mijn inzicht in de dingen
des levens niet aan.

 

Integendeel, het wekt emoties op die ik moeilijk kan verwerken,
en die mijn drang naar inzicht verhinderen. Het nieuws volgt elkaar
zo snel op, dat alles ondergesneeuwd raakt, en er hierdoor geen
voldoende duiding meer gegeven kan worden.

 

Heer, sta ons bij, breng ons effectief opnieuw verlichting, zodat
we tot beter inzicht komen.