MAG HET EVEN ? DEEL 1.

Deel 1. De situatie.

Normalisering, responsabilisering, participatie, reïntegratie en her-
stel, zijn de verankerde doelstellingen uit de Basiswet van de
strafuitvoering  ( 2005/2006 ).
Deze democratisch gevormde regels, waren tien jaar geleden al
een gemene gedachtengang. Vergelding en afschrikking, die ook
nog steeds basissen zijn van onze strafwetgeving zijn de grote
basis van weerstand tegen verandering. Ook op vandaag nog.

 

Ik zit nu dik drie jaar, en heb van al die goede bedoelingen uit de
basiswet, niets ondervonden. Ik heb ook persoonlijk niet de kracht
gevonden, in de frustrerende materiële en geestelijke omstandig-
heden. Maar er stelt zich een groot probleem. Volgens de wet
Lejeune, bestaat de kans dat ik de gunst verkrijg, vroeger buiten
te komen ( 1/3 straf ), weliswaar met voorwaarden en opvolging
ervan.

 

Maar nu komt de kwestie. Een commissie ( SURB) zal zich dienen
uit te spreken, over het resultaat van mijn straf, ttz. een screening
doen van de veranderingen, door de straf, die mij hebben gere-
classeerd, hersteld. Als blijkt dat dit niet voldoende geëvolueerd
is, kan ik voorlopig wachten van vrij te komen.

 

Maar ik smeek al vanaf dag één ( uno, one, un, einz…) om hulp,
omdat ik er niet alleen uitraak !

 

Lees ook : ik verdien een standbeeld !