IS ‘ T DE SCHULD VAN DE DIRECTIE ?

Natuurlijk proberen die mensen maar alleen hun contractuele ver –
plichtingen zo goed mogelijk na te komen. En dat doen ze ook wel.
Maar hier, heel speciaal is er meer. Alleen, ze zijn zo hooggeschoold
in die materies, dat je alleen al door hun diploma ( titel ) meer ver-
wacht van die mensen.
Ze dienen in opstand te komen, ze dienen op de barricades te staan,
om verandering te eisen. Gewoon omdat ze beter weten. Als je als be-
drijfsleider in je firma weet dat zaken niet goed verlopen, dien jij op
te treden, met als resultaat dat alleen jij de pineut zal zijn, en finan-
cieel, en zelfs strafrechtelijk. Ook al heb je bepaalde feiten niet altijd
in de hand.
De gebroken neus van M.  is er één teveel.
Ik durf stellen dat  ” Wir haben es nicht gewusst ” van geen tel is. Regel-
matig speel ik de onofficiële taak van “listener”, welnu, in die functie
( nog niet gecreëerde functie) heb ik signalen gegeven aan de Directie.
Is de Directie schuldig, ja, misschien niet het individu, maar het instituut,
en laat ze zich vooral aangesproken voelen om dit niet af te straffen, maar
om aan de noodrem te trekken, om eindelijk meer te doen dan een hotel
te runnen.
Gebroken neuzen zijn niet langer wenselijk , het is geen zicht.