DE FEITEN / GESCHIEDENIS .

Een boek over menselijk gedrag in het algemeen, een boek over sociaal
gedrag in groep. Dat hebben we allemaal niet nodig om te beseffen dat,
waar mensen samen leven, er spanningen ontstaan.
Alleen al het verschil in meningen over bepaalde onderwerpen kunnen
spanningen oproepen, en dit in gewone omstandigheden. Laat dit dan
nog gebeuren in een speciale omgeving als een gevangenis, de relaties
( ondergeschikte versus verantwoordelijke ), gebrek aan communicatie,
het zich toe eigenen van kwaliteiten die thuishoren bij een professionele
opleiding, not the right person on the right place.. en zo veel meer.
Tussen M. & M. waren er al weken spanningen. En alle voorgaande aan –
gehaalde redenen speelden daar een rol in. En toen is de boel ontploft.
M. heeft M. zwaar toegetakeld in een agressieve opflakkering. Resultaat
gekend, gezicht vertimmerd met breuken, paniek, reactie, straffen.. ik
moet het U niet in geuren en kleuren, bloed en tranen, zoals op TV,
vertellen.
Het ergste van alles is dat dit zat eraan te komen, ook ik wist het. Maar
niet alleen ik. Wij allen samen zijn mede-verantwoordelijk door schuldig
verzuim. We wisten van de spanningen, we kenden M.& M., we hebben
er niets aan gedaan.
Ik wel, ik heb met hem gepraat, hem gezegd dat hij de zaken anders
diende aan te pakken… dat agressie niets oplost. En hij is me ook ge-
volgd. Hij schreef ganse brieven vol, maar er kwam geen antwoord op
geen enkel niveau.
Nu resten alleen de gebroken potten.