T’ IS SCHOOL .

Wanneer je dit zal lezen, zijn we snel aan het naderen. September..  eerste
schooldag. Ook hier zal weldra een nieuw seizoen starten van cursussen.
Hoofdzakelijk basiscursussen (  rekenen, taal, wat vakkennis ). Massa’s collega’s
zullen zich terug inschrijven om dan ook snel massaal weer af te haken…
Gebrek aan doorzettingsvermogen….. andere opties…. typisch voor een
gevangenispopulatie.
En soms stel je je ook vragen bij bepaalde cursussen, cursus Spaans ! Mooi,
maar nuttig ?  Meer dan de helft spreekt nog geen Nederlands en kan in principe
de huisregels niet lezen. Bv. rond ” sociaal zijn in groep “. De meesten lappen
dit aan hun laars. Misschien zou een cursus : manieren, beleefdheid, omgaan met
elkaar wel iets nuttigers zijn.
Rehabilitatie, zo wordt dit wel eens omschreven.  Oké, de bedoeling is goed, maar
het kan beter, stukken beter. Nu, het is altijd mooi meegenomen, en vergeet vooral
niet, het is betalend, net als gaan werken. Wat wil je nu nog meer ? Ja, ik wil meer,
een deftige aanpak, geen surrogaten, geen kunst- en vliegwerk.
Maar om heel eerlijk te zijn, er zijn wel een paar goede pogingen bij.