OPA SPREEKT . DEEL 3 .

Deel 3 : Gevangenisdirecteurs zijn neuro-chirurgen, Sie wissen alles  !
Stel je voor 2036, Nieuwe Wandeling 89, Gent. Het gevang dat nu ” Z.C.Rosie “
genoemd wordt ( Z.C. staat voor zorgcentrum ).
Het nieuwe gerechtsgebouw Gent, is omgevormd tot één groot computercentrum
van FOD Justitie, alleen nog mainframes zijn er terug te vinden. Iedere delictpleger
gaat hier door de machine –  rechters zijn al jaren afgeschaft, wegens te grote
foutmarge – die hen al of niet afgeweken zal verklaren.
Na verwerking van alle data is hij toegewezen tot een behandeling in het Z.C. Rosie
te Gent.
In Z.C.Rosie is een handvol personeel aanwezig, die instaat voor de administratie.
Al de rest ( onderhoud, eten, was, ontspanning ) wordt georganiseerd door de
patiënten in samenwerking met robots. Iedere patiënt heeft een chip ingeplant
gekregen die hem continu registreert en zo ook in de fase van het genezingsproces
bewaakt.
De eigenlijke behandeling wordt uitgevoerd door de algemene directeur, die neuro-
chirurg is. Naargelang het proces zijn verschillende therapieën van toepassing, gaande
van elektro-assimilatie tot het inplanten van artificiële intelligentie.
Feit is dat 99 % van alle patiënten na gemiddeld 6 maanden doorloop periode terug
naar de maatschappij kan.
Dank U technologie.
Wanneer de technologie het wint van het verstand.