LIJFSTRAFFEN ! WORDEN ZE NOG TOEGEPAST .

50 jaar en langer geleden, was het schering en inslag. Een deel van de opvoeding,
en onderwijs,was het toekennen van lijfstraffen.
Wie heeft er niet de herinnering van de linkshandigen die met de regel op de vingers
werden getikt. Maar ook veel erger…
Vooruitgang in de opvoedkunde bracht ons in de jaren ‘ 70 , een andere manier
van aanpakken aan. Straffen in het algemeen werden gans anders aangepakt.
Men probeerde misstappen op te vangen door positieve aanpak, alleen maar spijtig
dat deze moderne kennis nog niet overal is doorgedrongen.
Ik heb het al aan de lijve ondervonden…