COMMISSARIS VAN TOEZICHT . EEN SCHEET IN EEN FLES .

Val nu om !
Dan heb je eens iets gekregen. 2006 de wet op de externe rechtspositie van
gedetineerden.
Dat je als gedetineerde geen rechten hebt klopt helemaal niet, wat sommigen ook
beweren. Als gedetineerde behoud je alle rechten, behalve de afname van de
vrijheid  ( tot bewegen ). Dit is allemaal mooi in wetteksten gegoten.
De basiswet  ( 2005 ) en de wet op de externe rechtspositie ( 2006 ).
In deze laatste wordt ook een soort orgaan opgericht, waarbij gedetineerden
klachten kunnen uiten : Commissie van Toezicht, dat in iedere gevangenis bestaat.
Hier kan de gedetineerde terecht met zijn grieven.
Deze commissie – verantwoordelijke, hebben dan een soort bemiddelingsrol met
de detentie-instelling, maar het blijft beperkt tot adviserende opdrachten.
Hoe veelvuldig bepaalde feiten ook aangeklaagd worden, in praktijk verandert er
heel weinig.
Woorden in de wind.
Natuurlijk is er nog altijd de burgerlijke rechtbank, maar hier kennen we de werking,
you need time and money !